Hotline: 062 3636 777 - Email: san198@binhthuanhouse.com    

Lịch sử hình thành và phát triển

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

- Công ty có nguồn gốc từ Xí nghiệp xây lắp Thuận Hải từ năm 1976

- Năm 1992, Xí nghiệp xây lắp Thuận Hải đổi tên thành Công ty Xây dựng Bình Thuận.

- Năm 1997, Công ty Xây dựng Bình Thuận hợp nhất với Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Bình Thuận đổi tên thành Công ty Xây dựng và Phát triển Nhà Bình Thuận

- Đến năm 2004,Công ty Xây dựng và Phát triển Nhà Bình Thuận được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Bình Thuận theo Quyết định số 3663/QĐ-CTUBBT ngày 29/12/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận “Về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Bình Thuận thành Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh nhà Bình Thuận”.

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp: 3400382824, đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 05 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 12 tháng 05 năm 2011.

Tên công ty:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ BÌNH THUẬN

- Tên tiếng Anh: BINH THUAN CONSTRUCTION AND TRADING HOUSE JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: COTRAHO