Hotline: 062 3636 777 - Email: san198@binhthuanhouse.com    

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Công ty CP Xây Dựng & Kinh Doanh Nhà Bình Thuận


Địa chỉ: 198 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, Thành Phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3636 777
FAX: 062 3828 790
E-mail: hungms.le@gmail.com
Website: www.binhthuanhouse.com

form liên hệ