Hotline: 062 3636 777 - Email: san198@binhthuanhouse.com    

Cần chuyển nhượng dự án 2.5 ha - dự án eden lagi

SỞ HỮU VỊ TRÍ TIỀM NĂNG, GIÁP BIỂN, THÍCH HỢP ĐỂ XÂY DỰNG RESORT VÀ KDL NGHỈ DƯỠNG.

  • Cần chuyển nhượng dự án 2.5 ha - dự án eden lagi